แนะนำ! บทความธรรมะอ่านมากที่สุดตอนนี้

นิทานธรรมะ เรื่อง สุนัขสอนคนนิทานธรรมะ เรื่อง สุนัขสอนคน
   ++>> สุนัข เป็นสัตว์เลี้ยงที่คนไทยรู้จักมานาน จะเรียกว่าเป็นสัตว์คู่ครอบครัวไทยเลย ก็คงไม่ผิด เพราะเกือบทุกครัวเรือนมักจะเลี้ยงสุนัขเอาไว้เฝ้าบ้าน หรือเป็นเพื่อนนั่นเอง แต่ใครจะรู้หรือสังเกตุว่า สุนัขนั้น เป็นสัตว์ที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ควรศึกษา และสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ได้หลายประการ คุณสมบัติที่ว่า ได้แก่ กินง่าย นอนง่าย สอนง่าย ฝึกง่าย ไม่แง่งอน เห่า หอนต้อนรับ ปรับทุกข์ กตัญญูกตเวที ติดสถานที่ และภักดีต่อเจ้าของ

      คุณสมบัติของสุนัขดังกล่าวข้างต้น มนุษย์เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ ดังนี้

1  กินง่าย ได้แก่ สุภโร คือ เป็นผู้เลี้ยงง่าย ไม่เรื่องมาก ไม่ยุ่งยาก ยึดหลัก กินเพื่ออยู่ ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน
2  นอนง่าย ได้แก สุสยโน คือ เป็นผู้อยู่ง่าย นอนง่าย ไม่จำเป็นต้องมีบ้านราคาแพง ก็อยู่อาศัยได้ ไม่เดือดร้อน
3  สอนง่าย  ได้แก่ สุวโจ คือ เป็นผู้ว่านอนสอนง่าย ไม่หัวดื้อถือรั้น ดื้อดึง หน้าด้าน
4  ฝึกง่าย ได้แก่ สุทันโต  คือ ฝึกฝนอบรมได้ง่าย ฝึกหัดง่ายทั้งเรื่องกริยามารยาท และการพูดจา
5  ไม่แง่งอน ได้แก่ อนตีมานี คือ ไม่เย่อหยิ่ง ถือตัว อวดดี ยโสโอหัง ยกตนข่มท่าน
6  เห่าหอน ได้แก่ สักโก คือ มีความองอาจ แกล้วกล้า กล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ
7  ต้อนรับ ได้แก่ ปฏิสันถารคารวตา คือ มีปฏิสันถาร รู้จักต้อนรับขับสู้ แขกไปใครมา มีไมตรีต่อคนอื่น และให้เกียรติ์ยกย่องคนอื่นเสมอ
8  ปรับทุกข์ ได้แก่ กรุณา  คือ มีความเห็นใจ เข้าใจ มีน้ำใจ สงสารและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่น ตามสมควรแก่ฐานะ ที่จะช่วยได้
9  กตัญญูกตเวที ได้แก่ รู้คุณคนอื่น และสนองคุณ ตอบแทนน้ำใจเขา ไม่ลบหลู่ดูแคลนผู้มีพระคุณ
10  ติดสถานที ได้แก่  เป็นอยู่อย่างมีหลักฐานและหลักแหล่ง ไม่เป็นคนหลักลอย หรือเร่ร่อนจรจัด หาสังกัดมิได้
11  ภักดีต่อเจ้าของ ได้แก่ อุชุโก คือ มีความซื่อสัตย์ จริงจัง และจริงใจ ไม่หน้าไหวหลังหลอก

  สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงจะว่าธรรมดาก็ได้ แต่หากพิจารณาให้ดี จะเห็นว่า มันมีคุณสมบัติพิเศษหลายประการในตัว ทั้งในส่วนที่ดีและไม่ดี แต่หากคนเรารู้จักนำคุณสมบัติทีดีของสุนัขเหล่านี้ มาปรับใช้การดำเนินชีวิต ก็ถือเป็นเรื่องดีและไม่ใช่เรื่องที่ควรจะอายสุนัขแต่ประการใดเลย .....ติดตามนิทานธรรมะในแบบนิทานสั้นๆ ให้แง่คิดในการดำเนินชีวิตในตอนต่อไปกับ .... นิทานธรรมะบล็อก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ธรรมะเรื่องล่าสุด

Recent Posts Widget