แนะนำ! บทความธรรมะอ่านมากที่สุดตอนนี้

นิทาน ธรรมะ คติ สอน ใจ เรื่อง ทุกข์ซ่อนรูป


 นิทาน ธรรมะ คติ สอน ใจ เรื่อง ทุกข์ซ่อนรูป

นิทาน ธรรมะ คติ สอน ใจ เรื่อง ทุกข์ซ่อนรูป

  มีเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลว่า พระนางสุปปวาสา พระธิดาในตระกูลโกลิยวงศ์  ทรงพระครรภ์อยู่นานถึง ๗ ปี เจ็บพระครรภ์อยู่นานถึง ๗ วัน แม้ทรงได้รับความทุกข์ทรมานมากขนาดนั้น แต่ก็ทรงอดกลั้น ด้วยการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย และระลึกถึงคุณแห่งพระนิพพาน เมื่อยังไม่เห็นว่าจะคลอดง่ายๆ พระนางเกรงว่าอาจจะสิ้นพระชนม์ไปก่อน จึงขอร้องให้พระสวามีไปเฝ้าพระพุทธเจ้า เพื่อกราบทูลให้ทรงทราบ พระพุทธองค์ทรงประทานพรว่า ขอให้พระนางมีพระประสูติกาลโดยปลอดภัยและมีความสุข เมื่อพระสวามีกลับมาก็พบว่า พระนางมีพระประสูติกาลแล้ว วันรุ่งขึ้น พระพุทธองค์พร้อมหมู่สงฆ์เสด็จไปเสวยที่นิเวศของพระนางสุปปวาสาแล้ว จึงตรัสถามว่า ทรงพระครรภ์นานถึง ๗ ปี เจ็บพระครรภ์นานถึง ๗ วัน ทุกข์ทรมานมากเช่นนี้ ยังจะต้องการบุตรอีกหรือไม่ พระนางกราบทูลว่า ถ้าจะมีอีกซัก ๗ ครั้ง ก็ยินดี พระพุทธองค์จึงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่า "สิ่งที่ไม่น่ายินดีมักมาในรูปของสิ่งที่น่ายินดี สิ่งที่ไม่น่ารัก มักมาในรูปของสิ่งที่น่ารัก และทุกข์มักมาในรูปแห่งสุข เพราะฉะนั้น คนจึงประมาทกันนัก" และในเวลาต่อมา พระโอรสของพระนางสุปปวาสานี้เอง ได้ออกผนวชมีนามว่า พระสีวลี ได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศในทางผู้มีลาภมากกว่าใครๆ เพราะได้ทำบุญไว้ในอดีตชาตินั่นเอง  คติธรรมจากเรื่องนี้ แสดงให้เห็นคุณธรรม ๒ ประการ คือ
๑. ความรักจากแม่ แม้จะเจ็บปวดเจียนตายเพื่อลูกแล้ว แม่ทนได้ และพร้อมจะยินดี ทั้งชีวิตแม่ยอมสละเพื่อลูกได้
๒. คนโดยมากในโลกนี้ แม้จะประสบทุกข์เป็นอันมาก ก็ยังยินดี เพลิดเพลินอยู่ได้ เพราะสิ่งที่เรียกว่า ความสุขแบบโลกๆ ฉาบทาปิดบังเอาไว้

หากเรารู้เท่าทันว่า ทุกข์มีเพราะยึด ทุกข์ยึดเพราะพลอย ทุกข์น้อยเพราะหยุด ทุกข์หลุดเพราะปล่อย แล้วใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาท ลักษณะของทุกข์ที่ซ่อนอยู่ในรูปแห่งสุข ก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

....ติดตามนิทานธรรมะในแบบนิทานสั้นๆ ให้แง่คิดในการดำเนินชีวิต #นิทาน ธรรมะ คติ สอน ใจ

ในตอนต่อไปกับ .... นิทานธรรมะบล็อกไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ธรรมะเรื่องล่าสุด

Recent Posts Widget