แนะนำ! บทความธรรมะอ่านมากที่สุดตอนนี้

นิทานธรรมะ เรื่อง ขี้เกียจได้ดี

  นิทานธรรมะ เรื่อง ขี้เกียจได้ดี ... 
มีนิทานเกี่ยวกับหน่วยงานราชการว่า...ในหน่วยงานแห่งหนึ่งมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ มากพอสมควร และตามปกติจะมีหัวหน้าเดินตรวจตามแผนกอยู่เสมอ ที่แผนกรถยนต์ในหน่วยงานนั้นเอง มีพนักงานขี้เกียจอยู่คนหนึ่ง เขามีเอกลักษณ์พิเศษ คือ สามารถนอนหลับได้ทุกที่ โดยที่หัวหน้าตรวจไม่พบ วันหนึ่งเวลาเที่ยงเศษ ๆ พนักงานผู้นั้นได้มุดเข้าไปนอนหลับใต้ท้องรถด้านหน้า ส่วนขาก็โผล่ให้เห็นถึงสะเอว มองดูผิวเผินเหมือนคนกำลังซ่อมรถ ขณะนั้นหัวหน้าผู้ตรวจงานก็เดินตรวจมาถึงแผนกรถยนต์ เห็นเหตุการณ์นั้นเข้าพอดี ก็นึกเอาเองว่าพนักงานคนนี้ช่างขยันแท้ ไม่ยอมหยุดพักทั้ง ๆ ที่ได้เวลาพักแล้ว อย่างนี้ต้องให้ 2 ขั้น และก็เป็นจริงตามนั้น


       เรื่องขี้เกียจได้ดีนี้...มีแต่ในนิทานเท่านั้น ในชีวิตจริงมีได้ยาก แม้หากจะมีจริง คนขี้เกียจก็อาจหลอกได้แต่ หัวหน้าบางคน แต่ไม่อาจจะหลอกตัวเองได้เลยว่าตนได้ดีเพราะความขี้เกียจ ทั้งเป็นสิ่งที่น่าละอายใจอย่างยิ่งสำหรับผู้มีความประพฤติเช่นนั้น เพื่อนร่วมงานก็ตำหนิติเตียนเอาได้ สำหรับผู้ขี้เกียจก็จะต้องสำรวจตน พัฒนาตน และพยายามทำงานให้ดีที่สุด อย่าได้คิดว่า "แอบนอนทุกวันก็ได้ขั้นเหมือนกัน" เพราะถ้าคิดเช่นนั้น ก็เท่ากับว่าเขาเป็นคนขี้เกียจโดยสันดาน เอาเปรียบเพื่อนร่วมงานอยู่เป็นอาจิณ และเป็นที่รังเกียจของเพื่อน ๆ

Phena Sutta, Samyutta Nikaya XXII.95, Foam

Samyutta Nikaya XXII.95

Phena Sutta

Foam

Translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu.
For free distribution only.

On one occasion the Blessed One was staying among the Ayojjhans on the banks of the Ganges River. There he addressed the monks: "Monks, suppose that a large glob of foam were floating down this Ganges River, and a man with good eyesight were to see it, observe it, & appropriately examine it. To him -- seeing it, observing it, & appropriately examining it -- it would appear empty, void, without substance: for what substance would there be in a glob of foam? In the same way, a monk sees, observes, & appropriately examines any form that is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near. To him -- seeing it, observing it, & appropriately examining it -- it would appear empty, void, without substance: for what substance would there be in form?
"Now suppose that in the autumn -- when it's raining in fat, heavy drops -- a water bubble were to appear & disappear on the water, and a man with good eyesight were to see it, observe it, & appropriately examine it. To him -- seeing it, observing it, & appropriately examining it -- it would appear empty, void, without substance: for what substance would there be in a water bubble? In the same way, a monk sees, observes, & appropriately examines any feeling that is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near. To him -- seeing it, observing it, & appropriately examining it -- it would appear empty, void, without substance: for what substance would there be in feeling?
"Now suppose that in the last month of the hot season a mirage were shimmering, and a man with good eyesight were to see it, observe it, & appropriately examine it. To him -- seeing it, observing it, & appropriately examining it -- it would appear empty, void, without substance: for what substance would there be in a mirage? In the same way, a monk sees, observes, & appropriately examines any perception that is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near. To him -- seeing it, observing it, & appropriately examining it -- it would appear empty, void, without substance: for what substance would there be in perception?
"Now suppose that a man desiring heartwood, in quest of heartwood, seeking heartwood, were to go into a forest carrying a sharp ax. There he would see a large banana tree: straight, young, of enormous height. He would cut it at the root and, having cut it at the root, would chop off the top. Having chopped off the top, he would peel away the outer skin. Peeling away the outer skin, he wouldn't even find sapwood, to say nothing of heartwood. Then a man with good eyesight would see it, observe it, & appropriately examine it. To him -- seeing it, observing it, & appropriately examining it -- it would appear empty, void, without substance: for what substance would there be in a banana tree? In the same way, a monk sees, observes, & appropriately examines any fabrications that are past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near. To him -- seeing them, observing them, & appropriately examining them -- they would appear empty, void, without substance: for what substance would there be in fabrications?
"Now suppose that a magician or magician's apprentice were to display a magic trick at a major intersection, and a man with good eyesight were to see it, observe it, & appropriately examine it. To him -- seeing it, observing it, & appropriately examining it -- it would appear empty, void, without substance: for what substance would there be in a magic trick? In the same way, a monk sees, observes, & appropriately examines any consciousness that is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near. To him -- seeing it, observing it, & appropriately examining it -- it would appear empty, void, without substance: for what substance would there be in consciousness?
"Seeing thus, the well-instructed disciple of the noble ones grows disenchanted with form, disenchanted with feeling, disenchanted with perception, disenchanted with fabrications, disenchanted with consciousness. Disenchanted, he grows dispassionate. Through dispassion, he's released. With release there's the knowledge, 'Released.' He discerns that 'Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for this world.'"
That is what the Blessed One said. Having said that, the One Well-Gone, the Teacher, said further:

Form is like a glob of foam;
feeling, a bubble;
perception, a mirage;
fabrications, a banana tree;
consciousness, a magic trick --
    this has been taught
    by the Kinsman of the Sun.
However you observe them,
appropriately examine them,
they're empty, void
    to whoever sees them
    appropriately.Beginning with the body
as taught by the One
with profound discernment:
when abandoned by three things
    -- life, warmth, & consciousness --
form is rejected, cast aside.
When bereft of these
it lies thrown away,
    senseless,
    a meal for others.
That's the way it goes:
it's a magic trick,
an idiot's babbling.
It's said to be
    a murderer.[1]
No substance here
is found.
Thus a monk, persistence aroused,
should view the aggregates
by day & by night,
    mindful,
    alert;
should discard all fetters;
should make himself
    his own refuge;
should live as if
his head were on fire --
    in hopes of the state
    with no falling away.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ธรรมะเรื่องล่าสุด

Recent Posts Widget