แนะนำ! บทความธรรมะอ่านมากที่สุดตอนนี้

ข้อคิดจากมดแดง ตอน ดีรวม ไม่ดีเดี่ยว

ข้อคิดจากมดแดง ตอน ดีรวม ไม่ดีเดี่ยว
นิทานธรรมะ
      มดแดงตัวเล็ก ๆ สามารถขนอาหารหรือสัตว์ตายที่ใหญ่กว่าตัวเองหลายเท่าไปถึงรังได้ ก็เพราะมดแดงยึดหลักทำพร้อมกัน ทำด้วยกัน ร่วมแรงร่วมใจกัน นั่นเอง

       การทำงานใด ๆ หรือการปฏิบัติหน้าที่ราชการใดก็ตาม เพื่อให้บรรลุผลตามความมุ่งหมายทุกประการ หากจะเอาวิธีการของมดแดงมาเป็นตัวอย่าง จะต้องสร้างแนวความคิดในการทำงานให้เกิดขึ้นอย่างน้อย 2 ประการ คือ

       1. ไม่ทำงานเพื่อสร้างภาพ คือทำงานในลักษณะเพื่อให้ตนเด่น และทำให้คนอื่นด้อย รวมถึงไม่ทำงานแบบยึดความคิดตนเองเป็นใหญ่ ไม่ใส่ใจความคิดเห็นของผู้อื่น แต่ต้องทำเป็นทีม เป็นหมู่คณะ

       2. ต้องทำงานเพื่อสร้างงาน คือเพื่อมุ่งให้ได้ผลของงาน แล้วเมื่อเรามีเป้าหมายเพื่อจะให้ได้งาน จะทำให้มองข้ามการกระทบกระทั่งกัน ไม่ถือสาหาความในเรื่องไม่มีสาระ พร้อมที่จะเข้าใจและให้อภัยกันในระหว่างผู้ร่วมงาน       ไม่ว่าจะเป็นงานราชการ งานบริษัท หรืองานอื่นๆ ล้วนเป็นงานหนักทั้งสิ้น ต้องทำงานเพื่อสร้างงาน หรือต้องทำงานเพื่อสร้างผลงาน โดยต้องทำลักษณะเป็นกลุ่ม ต้องเก่งรวม ต้องดีรวม ไม่เก่งเดี่ยว ไม่ดีเดี่ยว ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในลักษณะผู้ใหญ่ต้องช่วยดึง ผู้น้อยต้องช่วยดัน คนเสมอกันต้องช่วยประคอง งานที่หนักก็จะเบา งานที่ยากก็จะง่าย เหมือนมดแดงออกแรงช่วยกันขนอาหาร ดังภาษิตที่ว่า

มดเอ๋ยมดแดง เพียงหนึ่งแรง คงด้อย น้อยคุณค่า
แต่เมื่อรวม ตัวกัน มั่นอุรา งานนานา ร่วมด้วย เข้าช่วยกัน
หากคนเรา เคารพกฎ เหมือนมดแดง ทุกการงาน ร่วมแรง ให้แข็งขัน
ใครยุแยก เรา เขา รู้เท่าทัน มีจิตมั่น สามัคคี ดีจริงเอย

....ติดตามนิทานธรรมะในแบบนิทานสั้นๆ ให้แง่คิดในการดำเนินชีวิต

ในตอนต่อไปกับ .... นิทานธรรมะบล็อก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ธรรมะเรื่องล่าสุด

Recent Posts Widget