แนะนำ! บทความธรรมะอ่านมากที่สุดตอนนี้

นิทานธรรมะ เรื่อง กลิ่นทวนลม


เรื่อง กลิ่นทวนลม
นิทานธรรมะ เรื่อง กลิ่นทวนลม

@@..ขึ้นชื่อว่ากลิ่นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นก็ตาม ส่วนใหญ่มักจะลอยไปเข้าจมูกคนได้ด้วยแรงลมพัดพาไป ดังนั้น เวลาที่อยู่เหนือลมจมูกของเราจึงไม่ได้สัมผัสกลิ่นใด ๆ หรือสัมผัสบ้างแต่ก็เล็กน้อย เพราะว่ากลิ่นทั้งหลายขึ้นอยู่กับการพัดพาไปของลมนั่นเอง

        ครั้งหนึ่ง มีผู้ถามพระพุทธเจ้าว่า ในโลกนี้มีกลิ่นอะไรบ้างที่ลอยไปตามลมก็ได้ และลอยทวนลมก็ได้ด้วย พระพุทธองค์ตรัสตอบความตอนหนึ่งว่า ผู้ใดไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดโกหก ไม่ดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เป็นผู้มีศีลธรรมประจำใจ ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักเผื่อแผ่แบ่งปันผู้อื่น กลิ่นกล่าวคือความดีของผู้นั้น ย่อมจะหอมไปได้ทั้งตามลมและทวนลม....


       พระพุทธดำรัสนี้ แสดงว่ากลิ่นหอมที่ลอยไปทุกทิศทุกทางได้นั้นไม่มีในธรรมชาติ เว้นการประพฤติดี ในความเป็นจริง แม้การประพฤติดีจะไม่มีกลิ่นให้ลมพัดพาไปในที่ต่าง ๆ ได้ แต่การตรัสเช่นนั้น ก็เพื่อแสดงข้อเปรียบเทียบให้เห็นว่าการทำสิ่งที่ดีนั้น เป็นที่ชื่นชมยินดีของคนทั้งหลายอย่างกว้างขวาง เหมือนกลิ่นหอมที่ลอยไปถึงไหนก็มีแต่คนชื่นชมยินดี และเกียรติคุณแห่งความดีนี้สามารถขจรขจายไปได้ทั้งใต้ลมและเหนือลม แม่น้ำหรือภูเขาแม้จะขวางอยู่ข้างหน้าก็กั้นไม่ได้ หรือพูดให้ถูกก็ถึงขั้นลอยข้ามภพข้ามชาติด้วย ดังตัวอย่างผู้ที่ประกอบคุณงามความดีแม้ตายไปแสนนานคนก็ยังยกย่องศรัทธา ซึ่งมีให้เห็นอยู่ทั่วไป

        อย่างไรก็ตาม การทำดีนั้น ก็ควรมุ่งเพื่อฝึกตนและเพื่อขัดเกลาจิตใจของตนให้ประณีตขึ้นเป็นที่ตั้ง มากกว่าที่จะหวังให้ได้รับการยกย่องเชิดชู จึงจะเป็นความดีที่หอมแท้และหอมทน เป็นกลิ่นที่ทวนลมได้ตรงกับพุทธประสงค์ที่ตรัสไว้ทุกประการ ...ติดตามนิทานธรรมะในแบบนิทานสั้นๆ ให้แง่คิดในการดำเนินชีวิตในตอนต่อไปกับ .... นิทานธรรมะบล็อก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ธรรมะเรื่องล่าสุด

Recent Posts Widget