แนะนำ! บทความธรรมะอ่านมากที่สุดตอนนี้

ธรรมะกับความรัก ตอน เรือนรัก

ธรรมะกับความรัก
      เมื่อพูดถึงความรัก คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงความรักระหว่างหนุ่มสาวก่อนความรักประเภทอื่น ความจริงก็มีเหตุผล เพราะความรักระหว่างหนุ่มสาวนี้เองเป็นเบื้องต้นของการก่อเกิดความรักอื่น ๆ อย่างน้อย ๔ ประเภท คือ  
       ๑. ความรักระหว่างสามีและภรรยา เป็นความรักที่พัฒนามาจากความรักระหว่างหนุ่มสาวจนเมื่อเกิดความมั่นใจต่อกัน จึงตัดสินใจใช้ชีวิตคู่เป็นสามีภรรยา ความรักชนิดนี้ต้องอาศัยความซื่อสัตย์ ความอดทน และรู้จักให้เกียรติกันเป็นสำคัญ
       ๒. ความรักระหว่างพ่อแม่กับลูก เป็นความรักที่มั่นคงลึกซึ้ง และช่วยสนับสนุนให้ความรักระหว่างสามีภรรยามั่นคงยิ่งขึ้น ความรักระหว่างพ่อแม่ลูกนี้ ต้องยึดมั่นในความเมตตากรุณา และความกตัญญูรู้คุณเป็นหลัก
       ๓. ความรักต่อญาติผู้ใหญ่ นอกจากสามีภรรยาและลูกแล้ว ปู่ย่าตายายและญาติผู้ใหญ่อื่น ๆ ก็เป็นศูนย์รวมแห่งความรักด้วย ในฐานะบุพการีชนผู้บุกเบิกสร้างครอบครัวก่อน ความรักต่อบุพการีชนเหล่านี้ต้องมีความกตัญญูรู้คุณและความเคารพยำเกรงเป็นพื้นฐาน
       ๔. ความรักระหว่างญาติพี่น้อง เป็นความผูกพันทางสายเลือด แต่ในความเป็นจริง พี่น้องที่รักกันก็มี พี่น้องที่แตกกันก็มาก การจะผดุงความรักชนิดนี้ไว้ได้ ต้องอาศัยความมีน้ำใจ ช่วยเหลือเกื้อกูล ความหนักแน่น และรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา เป็นเครื่องสนับสนุน 
       ความรักทั้ง ๔ ประเภทนี้ หากมีอยู่ครบในเรือนใด เรือนนั้นก็จะกลายเป็นเรือนรัก ถึงจะทุกข์ยากผิดหวังมาจากที่ใด ก็จะมีเรือนรักนี่แหละเป็นที่รองรับชีวิต ถ้าขาดความรักทั้ง ๔ นี้แล้ว แม้จะมีเงินทอง มีชื่อเสียงเกียรติยศ หรือได้รับความสำเร็จจากภายนอกมากมาย แต่เมื่อต้องกลับมาบ้านที่มีสภาพไม่ต่างจากเรือนร้าง ชีวิตก็จะหาความสุขได้ยาก .... ธรรมะกับความรัก ตอน เรือนรัก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ธรรมะเรื่องล่าสุด

Recent Posts Widget