แนะนำ! บทความธรรมะอ่านมากที่สุดตอนนี้

ธรรมะก่อนนอน ตอน แรงอธิษฐาน

ธรรมะก่อนนอน ตอน แรงอธิษฐาน

ธรรมะก่อนนอน ตอน แรงอธิษฐาน !!! อธิษฐานมิใช่การขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยบันดาลให้สมปรารถนาตามที่คนทั่วไปเข้าใจ แต่หมายถึง ความตั้งใจมั่นที่จะทำกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างเคร่งครัด จริงจัง เช่น การอธิษฐานของพระภิกษุสงฆ์ที่จะอยู่จำพรรษาในอาวาสนั้น ๆ เป็นเวลา ๓ เดือน นับแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นต้นไป ซึ่งทำให้เกิดประเพณีที่ชาวพุทธส่วนใหญ่พากันตื่นตัวตั้งใจประกอบคุณงามความดี ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเหมือนพระสงฆ์เช่นกัน ความดีที่ควรอธิษฐานตั้งมั่นไว้ในใจในโอกาสเข้าพรรษานี้ แม้จะมีหลายประการ แต่สรุปได้เป็นหมวดหมู่ดังนี้
        ๑. ปิดกั้นอกุศลมูล คือ ตั้งใจที่จะงดเว้นจากการทำชั่วทุกชนิด รวมถึงงดเว้นสิ่งเสพติดหรืออบายมุขต่างๆ
        ๒. เพิ่มพูนบุญกุศล คือ ตั้งใจทำความดีทุกอย่าง ไม่เบื่อหน่ายในการสร้างกุศล แม้ในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ
        ๓. ทำจิตของตนให้ผ่องใส คือ รู้จักปล่อยวางความคิดฝ่ายต่ำ สละอารมณ์ที่ขุ่นมัวเศร้าหมองให้พ้นไป ไม่หมกมุ่นอยู่กับความคิดที่เป็นอกุศล 
        ในโลกนี้ มากไปด้วยคนที่มีความรู้ แต่หากขาดเสียซึ่งการอธิษฐาน ซึ่งหมายถึง ขาดความตั้งใจจริง ที่จะยึดมั่นในการทำความดี มีผลให้ความรู้นั้นก็เลยให้ประโยชน์น้อย เพราะความรู้ทุกอย่างเป็นเพียงเครื่องมือที่รอการนำไปปฏิบัติ และหัวใจสำคัญของการปฏิบัติ ก็คือความตั้งใจจริง ความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยว หากมีสิ่งนี้อยู่ในใจ ไม่ว่าจะปรารถนาความดีงามของชีวิต หรือต้องการสิ่งพึงประสงค์อื่นใด ก็ย่อมจะพบความสำเร็จได้ด้วยแรงอธิษฐานเป็นแน่แท้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ธรรมะเรื่องล่าสุด

Recent Posts Widget