แนะนำ! บทความธรรมะอ่านมากที่สุดตอนนี้

ธรรมะกับชีวิต ตอน คนกับรอยร้าวทั้งห้า

ธรรมะกับชีวิต 3

ธรรมะกับชีวิต ตอน คนกับรอยร้าวทั้งห้า @@@ อาคารและสิ่งปลูกสร้างทั้งหลาย แม้จะก่อสร้างอย่างมั่นคงดีเลิศเพียงใด หากพื้นซึ่งเป็นที่รองรับไม่แข็งแรงดีพอก็จะทรุดตัว แตกร้าว และพังทลายลงได้ ฉันใด ชีวิตของคนก็เช่นกัน คือ ถ้าพื้นไม่ดีเสียอย่างเดียว ก็จะล่มสลายได้ในที่สุด ฉันนั้น และวิธีดูความมั่นคงของพื้นท่านให้สังเกตที่รอยร้าว เช่น ถ้าเห็นตึกหลังใดมีรอยร้าวปรากฏก็สันนิษฐานได้ว่า ฐานหรือพื้นของตึกหลังนั้นไม่ดี ในส่วนของคน ท่านผู้รู้แนะให้ดูที่รอยร้าวคือพฤติกรรม 5 อย่าง คือ
       1. โหดร้าย ฆ่าหรือเบียดเบียนผู้อื่นในทางชีวิตและร่างกาย
       2. มือไว ลักขโมยหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบทางใดทางหนึ่ง
       3. ใจเร็ว ประพฤติผิดประเวณี ขาดการยับยั้งชั่งใจ
       4. ขี้ปด ละทิ้งความสัตย์ความจริง ใช้ความเท็จเอาตัวรอดหรือแสวงหาผลประโยชน์
       5. หมดสติ เสพสิ่งมึนเมาหรือสิ่งเสพติดจนทำให้เกิดความบกพร่องทางสติปัญญาบ้าง ทำให้ขาดการยับยั้งชั่งใจบ้าง
       โหดร้ายหนึ่ง มือไวหนึ่ง ใจเร็วหนึ่ง ขี้ปดหนึ่ง หมดสติหนึ่ง หากผู้ใดมีพฤติกรรมห้าอย่างนี้ปรากฏออกมา แสดงว่าพื้นชีวิตของผู้นั้นมีความเสียหาย ถ้าเป็นอาคารก็เริ่มมีรอยร้าวปรากฏ หากรอยร้าวนั้นใหญ่ขึ้น เพิ่มจำนวนมากขึ้น อาคารนั้นก็จะพังถล่มลงในที่สุด แต่ตึกร้าวก็ยังไม่น่ากลัวเท่าคนร้าว เพราะคนร้าวนั้น สามารถสร้างความเสียหายได้ลึกและกว้างขวางกว่ามาก ปัญหาอาชญากรรม และความเดือดร้อนวุ่นวายในทุกวันนี้เป็นเครื่องยืนยันได้ สำหรับมนุษย์อย่างเราๆ ท่าน การมีไว้ซึ่งศีล 5 จึงเป็นพื้นฐานของชีวิตมนุษย์ที่สำคัญ ชีวิตของผู้ใดที่ตั้งอยู่บนฐานคือศีล 5 จะมั่นคง ไม่แตกร้าวพังทลายอย่างแน่นอน @@@ ธรรมะกับชีวิต ตอน คนกับรอยร้าวทั้งห้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ธรรมะเรื่องล่าสุด

Recent Posts Widget