แนะนำ! บทความธรรมะอ่านมากที่สุดตอนนี้

ธรรมะก่อนนอน เรื่อง ลักษณะคนดีและคนไม่ดี

ธรรมะก่อนนอน ตอน ลักษณะคนดีและคนไม่ดี

ธรรมะก่อนนอน เรื่อง ลักษณะคนดีและคนไม่ดี @#@ คนดีกับคนไม่ดีนั้น ถ้าดูจากภาพลักษณ์ภายนอก เช่น รูปร่างหน้าตา การแต่งเนื้อแต่งตัว วุฒิการศึกษา ตลอดจนฐานะความเป็นอยู่แล้ว ก็อาจแยกไม่ออก เพราะคนดีบางคนอาจมีภาพลักษณ์ภายนอกที่ด้อยกว่าคนไม่ดีก็ได้ ขณะที่คนไม่ดีถึงขั้นเป็นภัยต่อสังคม แต่ภาพลักษณ์ภายนอกกลับดูดีกว่าคนอื่นๆ ก็มี ภาพลักษณ์ภายนอก จึงไม่ใช่ตัวชี้วัดความดีหรือไม่ดีของคน ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๓ ข้อที่ ๗๓ พระพุทธเจ้าได้ตรัสลักษณะของคนดี และคนไม่ดีไว้อีกแง่มุมหนึ่ง ดังนี้
        ๑. คนดี แม้ไม่มีใครถามก็พูดถึงความดีของผู้อื่นได้ ส่วนคนไม่ดี แม้เขาจะถามก็ไม่ยอมพูดถึงความดีของผู้อื่นเลย
        ๒. คนดี แม้จะถูกใครถามก็ไม่พูดถึงความเสียหายของคนอื่น ส่วนคนไม่ดี แม้เขาไม่ถาม ก็ชอบพูดถึงแต่เรื่องเสียหายของชาวบ้าน
        ๓. คนดี แม้ไม่มีใครถามก็พูดถึงความเสียหายของตนเองได้ ส่วนคนไม่ดี แม้จะถูกถามอย่างไรก็ไม่ยอมปริปากถึงความเสียหายของตนเลย
        ๔. คนดี แม้ใคร ๆ จะถามก็ไม่พูดถึงความดีของตนง่าย ๆ ส่วนคนไม่ดี ถึงไม่มีใครถามเลยก็พูดถึงแต่เรื่องความดีของตนเอง
        พระพุทธพจน์ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าความดีหรือไม่ดีของคนนั้นอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติตนไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์ภายนอก แม้ภาพลักษณ์ภายนอกจะเป็นสิ่งที่จำเป็นระดับหนึ่ง แต่ต้องควบคู่ไปกับลักษณะคนดีที่มีอยู่ข้างใน จึงจะดีครบด้าน พระพุทธพจน์นี้จึงเป็นคำสอนที่ฟังง่าย ๆ แต่ให้คุณค่าสูง ถ้านำมาเป็นบรรทัดฐานตรวจสอบตัวเองแล้วปรับปรุงการประพฤติปฏิบัติตามแนวทางนี้ ทั้งชีวิตส่วนตัวและสังคมก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมิใช่น้อยทีเดียว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ธรรมะเรื่องล่าสุด

Recent Posts Widget