แนะนำ! บทความธรรมะอ่านมากที่สุดตอนนี้

นิทานธรรมะ เรื่อง ดีชั้นนอก-ดีชั้นใน

นิทานสั้น เรื่อง ดีชั้นนอก-ดีชั้นใน

นิทานธรรมะ เรื่อง ดีชั้นนอก-ดีชั้นใน

           ทองคำ เป็นธาตุแท้ชนิดหนึ่งซึ่งมีเนื้อแน่น มีสีเหลืองสุกปลั่งมีคุณค่าไม่ขึ้นสนิมถึงจะตกอยู่ในโคลนตมหรือ สิ่งปฏิกูล เป็นเวลาหลายปี แต่เมื่อนำมาล้างน้ำออกแล้ว ก็คงมีสีสุกปลั่ง และเป็นที่ต้องการของบุคคลทั่วไปเช่นเดิม ทั้งสามารถใช้ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนได้ในทุกๆ ประเทศอีกด้วย ทองคำจึงมีคุณค่ายิ่งในระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน

           เมื่อหันมามองดูคนเรา ก็พบข้อเปรียบเทียบว่า อันคนที่มีคุณค่าเป็นที่ปรารถนาของสังคมเฉกเช่นกับทองคำนั้นก็คือคนที่มีความดีนั่นเอง และความดีทำให้คนมีคุณค่าสูงนั้น ท่านกล่าวว่ามี ๒ ชั้น คือ "ดีชั้นนอก" กับ "ดีชั้นใน" สำหรับ ดีชั้นนอก  หมายถึง เป็นคนใฝ่ศึกษาหาความรู้ เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ และความสามารถ อาจทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงไปโดยไม่ขาดตกบกพร่อง ดีชั้นใน หมายถึง เป็นคนที่มีความประพฤติดี ตั้งตนอยู่ในทำนองคลองธรรม ไม่เกะกะระรานผู้อื่น กล่าวสั้นๆ คือ เป็นคนมีศีลธรรมประจำใจนั่นเอง คนที่มีดีทั้ง ๒ ชั้นนี้ ย่อมมีคุณค่าและเจริญก้าวหน้าสูงขึ้นไปด้วย ตรงกันข้าม กับคนที่ไม่มีดีทั้ง ๒ ชั้น ชีวิตของเขาย่อมต่ำค่า มิอาจหาความภูมิใจในตัวเองได้เลย เขาย่อมไม่เป็นที่พึงปรารถนาของสังคมอย่างแน่นอน ดังคำกลอนที่ว่า

อันสตรี ไม่มีศีล ก็สิ้นสวย
บุรุษด้วย ไม่มีศีล ก็สิ้นศรี
อันพระสงฆ์ ไม่มีศีล ก็สิ้นดี
ข้าราชการ ศีลไม่มี ก็เลวทราม

           ดังนั้น ถ้าท่านต้องการเป็นคนที่มีค่าดุจทองคำ ก็ควรหมั่นฝึกฝนอบรมตน ให้เป็นคนมีดี อย่างครบถ้วนทั้ง ๒ ชั้น ดังกล่าวแล้วนั้นเถิด .... นิทานสั้น ๆ แนวนิทานเด็กอ่านได้ ผู้ใหญ่อ่านดี เพราะไม่ใช่แค่นิทานสั้น ให้ความสนุก แต่ยังเป็นนิทานธรรมะสอนใจ ตามคำสอนแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อ่านนิทาน ธรรมะ คติ สอน ใจ สั้นๆ ให้สนุก เพลิดเพลิน ต้องที่ "นิทานธรรมะ"


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ธรรมะเรื่องล่าสุด

Recent Posts Widget