แนะนำ! บทความธรรมะอ่านมากที่สุดตอนนี้

นิทานธรรมะ ตอน ธุระไม่ใช่

นิทานธรรมะสั้นๆ เรื่อง ธุระไม่ใช่

นิทานธรรมะ ประจำวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ นำเสนอ #นิทานธรรมะ ในตอน ธุระไม่ใช่ ... ในมงคลสูตร ได้พรรณนาลักษณะของคนพาลไว้กว้างขวางพิสดาร ในจำนวนนั้นมีคนพาลลักษณะหนึ่งที่อาจพบเห็นได้ไม่ยากและสร้างความปวดเศียรเวียนเกล้าให้ผู้อื่นได้ง่ายที่สุด ได้แก่คนที่มีลักษณะที่เรียกตามพระบาลีว่า อะธุรายัง นิยุญชะติ แปลว่า ประกอบในสิ่งมิใช่ธุระ หรือเรียกง่าย ๆ ว่า ธุระไม่ใช่

        โดยปกติ คนทั่วไปย่อมมีงานที่ต้องทำ เรียกว่ามีธุระของตน ส่วนคนอื่นก็มีธุระของเขาเช่นกัน ต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ ตั้งใจรับผิดชอบธุระของตนเองให้เต็มที่ ให้ดีที่สุด ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้คนอื่นได้ทำธุระของเขาอย่างเต็มที่เช่นกัน แต่มีคนพวกหนึ่งที่ชอบทิ้งธุระของตน แล้วหาโอกาสสอดแทรกธุระของคนอื่น ทั้งการที่ไปเที่ยวสอดแทรกธุระของคนอื่นนั้น จะว่าเป็นเพราะชอบทำงานอย่างที่คนอื่นเขาทำอยู่นั้นก็ไม่ใช่ เพราะถ้ายกให้ทำจริง ๆ หรือแต่งตั้งมอบหมายให้รับผิดชอบ เป็นเรื่องเป็นราว ก็มักจะไม่เอา เป็นเพียงชอบทำให้เกะกะวุ่นวายเท่านั้น บุคคลประเภทนี้ท่านเรียกว่า คนพาล เพราะมีแต่ก่อเรื่องไร้ประโยชน์ คือนอกจากไม่ได้งานการอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน แล้วยังจะทำแต่ทางเสียหาย เช่นทำให้ติดขัดล่าช้า สร้างความอึดอัดขัดแย้งให้เกิดขึ้น ดูเผิน ๆ เหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ก็เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จของงานอย่างหนึ่ง


       สำหรับคนที่เป็นบัณฑิต มักจะคิด จะทำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุระของผู้อื่น เพราะความปรารถนาดีมุ่งแบ่งเบาภาระของเขาก็ดี มุ่งความเรียบร้อยดีงามของงานก็ดี จะเป็นผู้เคารพในกาลเทศะ ให้เกียรติเจ้าของงาน เมื่อจะช่วยก็ช่วยอย่างจริงจัง และที่สำคัญจะไม่ทิ้งในเรื่องที่เป็นธุระของตนเอง ซึ่งในทางธรรมถือว่าการคบบัณฑิตที่มีลักษณะเช่นนี้ เป็นความเจริญแก่ชีวิตประการหนึ่ง ... นิทานธรรมะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ธรรมะเรื่องล่าสุด

Recent Posts Widget