แนะนำ! บทความธรรมะอ่านมากที่สุดตอนนี้

นิทานธรรมะ ตอน วัตถุมงคล

นิทานธรรมะคติสอนใจ เรื่อง วัตถุมงคล

"นิทานธรรมะ ตอน ของขลัง" ... มีความเชื่ออยู่ในสังคมไทยอย่างหนึ่งว่า บรรดาพระพุทธรูปองค์สำคัญ ๆ ก็ดี รูปเหมือนเกจิอาจารย์ ตลอดจนเทวรูปต่าง ๆ ก็ดี ล้วนมีความศักดิ์สิทธิ์ ช่วยปกป้องให้พ้นจากทุกข์โศกโรคภัย ขจัดสิ่งอัปมงคลต่าง ๆ แก่ผู้นับถือได้ จึงมีการสร้างย่อส่วนให้มีขนาดเล็กลงเป็นพระเครื่องที่เรียกรวม ๆ ว่าวัตถุมงคล สำหรับห้อยคอหรือพกติดตัวไปในที่ต่าง ๆ เพื่อให้ช่วยคุ้มครองตนให้อยู่รอดปลอดภัย ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา

       สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น ในทางหลักธรรมมิได้ระบุว่าอยู่ในวัตถุมงคลชนิดใด แต่เมื่อพูดถึงอำนาจหรือพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของคนแล้ว คงไม่มีความศักดิ์สิทธิ์อันใดที่ยิ่งใหญ่กว่าความศักดิ์สิทธิ์ของกรรมไปได้ เพราะกรรมคือการกระทำนี้มีพลังที่ส่งผลมาก ถ้ากระทำดีก็ส่งผลให้ชีวิตดีขึ้น ถ้ากระทำชั่วก็ส่งผลให้ชีวิตเสื่อมลง เป็นข้อเท็จจริงที่แน่นอนและตรงไปตรงมา การประสบทุกข์โศกโรคภัยหรือสิ่งเลวร้ายต่าง ๆ ก็ดี การจะอยู่รอดปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้ก็ดี แท้จริงแล้วมาจากการกระทำของตนเป็นสำคัญ และอำนาจของกรรมนั้นอยู่เหนืออำนาจหรือพลังใด ๆ ทั้งสิ้น แม้แต่วัตถุมงคลที่ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์จริง ๆ ก็ยังอยู่ภายใต้อำนาจของกรรม เห็นได้จากผู้ที่ก่อกรรมทำชั่วไว้ ถึงจะมีวัตถุมงคลห้อยอยู่เต็มคอ ก็ไม่อาจช่วยปกป้องคุ้มครองชีวิตตนได้ ส่วนคนที่กระทำแต่คุณงามความดี ถึงไม่มีวัตถุมงคลอะไรเลย ชีวิตก็ดำเนินไปได้โดยสวัสดิภาพ       เมื่อกรรมมีความศักดิ์สิทธิ์ การมุ่งทำดีก็คือการทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดมีกับตน จะติดตามคุ้มครองตนไปได้ทุกที่ทุกเวลา แต่ปุถุชนทั่วไปย่อมมีโอกาสเผลอไผลไปในทางชั่วได้ จึงมีการแขวนพระเครื่องไว้เพื่อเตือนใจให้นึกถึงพระพุทธคุณเป็นต้น แล้วจะได้ตั้งสติประพฤติตนเสียใหม่ โดยที่เคยคิดผิด พูดผิด ทำผิด ก็ให้คิดถูก พูดถูก ทำถูกเสียใหม่ ดังนั้น การแขวนพระเครื่องมิใช่เพื่อมุ่งหวังความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องเท่านั้น แต่เพื่อให้ระลึกรู้ถึงคุณพระรัตนตรัยแล้วยึดเป็นหลักปฏิบัติสำหรับตน จะส่งผลช่วยให้พ้นทุกข์ประสบสุขได้จริง .... นิทานธรรมะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ธรรมะเรื่องล่าสุด

Recent Posts Widget