แนะนำ! บทความธรรมะอ่านมากที่สุดตอนนี้

"นิทานธรรมะ เรื่อง อภัยกัน"

คนเราเมื่ออยู่ร่วมกันในสังคม ย่อมมีกระทบกระทั่งกันบ้าง และเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ย่อมเกิดความไม่พอใจ โกรธกัน มีทะเลาะเป็นปากเสียง สุดท้ายอาจถึงขั้นใช้กำลัง เพราะทุกวันนี้ขาดคุณธรรมที่เรียกว่า "การให้อภัย" นิทานธรรมะ ประจำวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดย นิทานธรรมะบล็อก  จึงนำเสนอ 
เรื่อง อภัยกัน

   ...มีเรื่องเล่าวา่ ชายสองคนเป็นเพื่อนรักกันมาก วันหนึ่งทั้งคู่ได้เดินทางไปในทะเลทราย ซึ่งในระหว่างเดินทางนั้น เกิดทะเลาะกัน เพื่อนคนหนึ่งระงับอารมย์ไม่อยู่ ได้ตบหน้าอีกฝ่าย เพื่อนที่ถูกทำร้ายได้รับความเจ็บปวด แต่ก็ไม่เอ่ยว่าจาใดๆ กลับเขียนลงบนผืนทรายว่า "วันนี้...ฉันถูกเพื่อนรักตบหน้า" พวกเขายังคงเดินทางต่อไป กระทั่งถึงแหล่งน้ำแห่งหนึ่ง จึงตัดสินใจลงอาบน้ำ แต่ได้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อนคนที่ถูกตบหน้ากำลังจะจมน้ำ เพื่อนอีกคนไม่รั้งรอรีบเข้าไปช่วยทันที เพื่อนคนที่รอดตายยังคงไม่เอ่ยวาจาใดๆ กลับสลักลงไปบนหินก้อนใหญ่ว่า "วันนี้...เพื่อนรักช่วยชีวิตฉันไว้" อีกฝ่ายไม่เข้าใจจึงถามว่า "เมื่อถูกฉันตบหน้า กลับเขียนเรื่องราวบนผืนทราย แต่เรื่องที่ฉันช่วยเธอจมน้ำ ทำไมจึงสลักบนหิน" เพื่อนคนนั้นยิ้มแล้วกล่าวตอบว่า "เมื่อถูกคนที่รักทำร้าย เราควรเขียนมันไว้บนผืนทราย เพราะสายลมแห่งการให้อภัย จะทำหน้าที่พัดผ่านลบล้างไม่เหลือ แต่เมื่อมีสิ่งที่ดีมากมายเกิดขึ้น เราควรสลักไว้บนก้อนหินแห่งความทรางจำในหัวใจ ซึ่งต่อให้มีสายลมพัดแรงเพียงใด ก็ไม่อาจลบล้างทำลายได้"  เรื่องนี้ให้แง่คิดว่า เมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคม ย่อมมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง และผลของการกระทบกันนี้ ย่อมทำให้เกิดความไมพอใจ โกรธเคือง และอาจกลายเป็นศัตรูกันในที่สุด ยิ่งเป็นคนในครอบครัว เป็นเพื่อนร่วมงาน เป็นญาติพี่น้องหรือเป็นคนในสังคมเดียวกัน หากต่างฝ่ายต่างรู้จักให้อภัยกัน สร้างความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจกัน ความขัดแย้งหมางใจกันก็จะลดน้อยลง ความรักความสามัคคีก็จะพอกพูนยิ่งขึ้น การให้อภัยนั้นแม้เป็นการให้ที่ยาก แต่ทว่าเป็นดอกไม้แห่งความยิ่งใหญ่และงดงามในจิตใจของมนุษย์ เพราะเป็นการชนะใจตนเอง และมิได้เป็นการเสียศักดิ์ศรีหรือกลายเป็นผู้แพ้แต่อย่างใดเลย

  สำหรับผู้ที่ได้รับการให้อภัย ก็ควรตระหนักด้วยความไม่ประมาท และพึงระลึกอยู่เสมอว่า "การได้รับการยกโทษหรือการให้อภัยนั้นมีคุณค่ามหาศาล และไม่ควรทำผิดพลาดใดๆ ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก จะได้รับมิตรภาพ ปลูกความอ่อนน้อมถ่อมตนจะได้รับความยิ่งใหญ่ ปลูกความพากเพียรจะได้รับความสำเร็จ ปลูกการพิจารณาจะได้รับความละเอียดรอบคอบ ปลูกการทำงานหนักจะได้รับความสุขสมหวัง ปลูกการให้อภรัยกันจะได้รับการคืนดี ...เมื่อเราทำความดีแก่ใครไม่ต้องจดจำ แต่จงจำไว้เสมอว่าใครทำดีแก่เรา"

...ติดตามอ่าน นิทานธรรมะ ในแบบนิทานสั้นๆ ให้แง่คิดในการดำเนินชีวิต อ่าน นิทาน ธรรมะ คติ สอน ใจ

ในตอนต่อไปกับ ... นิทานธรรมะบล็อก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ธรรมะเรื่องล่าสุด

Recent Posts Widget