แนะนำ! บทความธรรมะอ่านมากที่สุดตอนนี้

"นิทานธรรมะ" เรื่อง สองคนยลตามช่อง


เรื่อง สองคนยลตามช่อง เป็น "นิทานธรรมะ" ประจำวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดย นิทานธรรมะบล็อก ... นักสอนศาสนาท่านหนึ่งได้เขียนไว้ว่า "สองคนยลตามช่อง คนหนึ่งมองเห็นโคลนตม คนหนึ่งตาแหลมคม เห็นดวงดาวอยู่พราวพราย" เพื่อจะไขปริศนาธรรมดังกล่าว โบราณาจารย์ท่านได้แนะนำสั่งสอนให้ใช้สติปัญญาพินิจพิเคราะห์เลือกมองสิ่งต่างๆ เฉพาะแต่ในแง่ที่เป็นประโยชน์ หรือพินิจพิจารณา ปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆ ที่เป็นปัญหาให้เป็นปัญญา และปรับเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยยกตัวอย่างบุคคลสองคน ที่ประสบปัญหาเหมือนกัน แต่มีวิธีคิดและมุมมองในการแก้ปัญหาต่างกัน ดังนี้
  ตัวอย่างที่ ๑  มีแก้ว ๑ ใบ มีน้ำเหลืออยู่ในแก้วครึ่งหนึง คนที่ต้องการดื่มน้ำคนแรกมองเห็นแต่ในแง่ลบด้วยความโลภว่า "มีน้ำเหลืออยู่แค่ครึ่งแก้ว คงไม่พอสำหรับดื่มดับกระหาย" แต่อีกคนหนึ่งกลับมองในแง่บวกด้วยความมักน้อยสันโดษว่า "มีน้ำเหลืออยู่ตั้งครึ่งแก้ว น่าจะเพียงพอสำหรับดื่มดับกระหายได้"
   ตัวอย่างที่ ๒ ในใบลสิปจ่ายเงินเดือนลูกจ้างบริษัทแห่งหนึ่ง ๒ คน แจ้งยอดเงินรายได้รวมจำนวน ๓ แสนบาท และเงินภาษีรวมหักถึงเดือนปัจจุบันจำนวน ๘ พันกว่าบาทเท่ากัน ลูกจ้างคนมองแต่ในแง่ความเสียดายและเห็นแก่ตัว ว่าถูกหักภาษีรวมเป็นเงินถึง ๘ พันบาท แต่ลูกจ้างอีกคนกลับมองในแง่ดี ด้วยความภูมิอกภูมิใจ ด้วยคิดว่า แค่ถึงเดือนปัจจุบันนี้ เรากลับมีรายได้รวมถึง ๓ แสนบาท
   ตัวอย่างที่ ๓ พนักงานขายจาก ๒ บริษัท ได้ถูกส่งไปเปิดตลาดรองเท้าที่ประเทศแอฟริกา พร้อมๆ กัน คนแรกเห็นคนพื้นเมืองแอฟริกาไม่ใส่รองเท้าเลยแม้แต่คนเดียว จึงรีบโทรศัพท์รายงานบริษัทด้วยน้ำเสียงท้อแท้สิ้นหวังว่า "อย่าส่งรองเท้ามาขายที่นี่ เพราะคนแอฟริกาไม่นิยมใส่รองเท้า" แต่อีกคนกลับรีบโทรศัพท์รายงานบริษัท
อย่างดีใจเปี่ยมด้วยความหวังว่า "ให้รีบส่งรองเท้ามาทันที เพราะคนที่แอฟริกาไม่มีรองเท้าใส่"

   จากเรื่องที่ยกมาเป็นตัวอย่างเหล่านี้ ชี้ให้เห็นสัจธรรมชีวิตว่า ทุกคนมีปัญหาและในทุกปัญหา ถ้าหากใช้ปัญญาก็มีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาได้เหมือนกัน ต่างกันแต่เพียงว่า "คนโง่เขลามักมองเห็นปัญหาในทุกโอกาส แต่คนฉลาดมักมองเห็นโอกาสในทุกปัญหา" เท่านั้น

...ติดตามอ่าน นิทานธรรมะ ในแบบนิทานสั้นๆ ให้แง่คิดในการดำเนินชีวิต อ่าน นิทาน ธรรมะ คติ สอน ใจ

ในตอนต่อไปกับ ... นิทานธรรมะบล็อก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ธรรมะเรื่องล่าสุด

Recent Posts Widget