แนะนำ! บทความธรรมะอ่านมากที่สุดตอนนี้

"นิทานธรรมะสอนใจ" เรื่อง ส่องพระ


{นิทานธรรมะสอนใจ} เรื่องเล่าแนวนิทานธรรมะ ให้แง่คิดทางธรรม นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน นิทานธรรมะสอนใจประจำวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ส่องพระ ... ในวงการพระเครื่อง จะให้การยกย่องและยอมรับนับถือผู้ที่สามารถตรวจสอบวัตถุมงคลชนิดต่างๆ และสามารถบอกได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนว่า วัตถุมงคลชนิดนั้นๆ ทำจากอะไร เมื่อไหร่ รุ่นไหน มีอานุภาพในทางใด เป็นของแท้หรือไม่ ราคาเท่าไหร่ ลักษณะนี้เป็นต้น บุคคลเหล่านี้ จะได้รับการเรียกขานในเชิงยกย่องว่า "เซียนพระ" หมายถึง บุคคลผู้มีความสามารถระดับเซียน เชียวชาญและรอบรู้ รูปแบบวัตถุมงคลที่นิยมจัดสร้างทั่วไป มักทำเป็นรูปทรงเลขาคณิตสามเหลี่ยมบ้าง สี่เหลี่ยมบ้าง วงกลมบ้าง คะเคล้ากันไป ซึ่งกว่าบรรดาเซียนจะได้คำตอบที่แน่ใจก็จะต้องพลิกไปพลิกมา ส่องแล้วส่องอีก
  สำหรับการพลิกไป พลิกมา ส่องแล้วส่องอีกของบรรดาเซียนพระทั้งหลาย แท้จริงก็เพียงได้เห็นเนื้อแท้ รูปลักษณ์ภายนอกของวัตถุมงคลเท่านั้น บางครั้งหากผู้ส่องไม่มีคุณธรรม หรือมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง อาจก่อให้เกิดทุกข์ภัยตามมาได้  และนิทานธรรมะบล็อก วันนี้เรานำเสนอ เรื่อง ส่องพระ ขอเปรียบเที่ยบการส่องพระตามลักษณะภายนอกของพระ เพื่อเปรียบเทียบกับข้อคิดทางธรรม  ได้ดังนี้
   ๑. ส่องวัตถุมงคลชนิดสามเหลี่ยม หากจะเปรียบเทียบกับปริศนาธรรมที่แฝงอยู่ ก็เปรียบได้กับ หลักไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง และ อนัตตา สิ่งเหล่านี้ขอให้เราคิดว่า จะต้องเจอะเจอเป็นแน่ ไม่วันใดก็วันหนึ่ง หลีกหนีไม่พ้น แต่ให้จงพึงระวังใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท
   ๒. ส่องวัตถุมงคลชนิดสี่เหลี่ยม  เปรียบเทียบปริศนาธรรมที่ได้ คือ
หลักอริยสัจ ๔ นั่นเอง ได้แก่ ทุกขฺ์ สมุทัย นิโรธ และ มรรค ปัญหาในชีวิตประจำวัน หากนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นแนวทาง เชื่อว่า คงจะผ่านพ้นทุกปัญหาได้ด้วยดี
   ๓. ส่องวัตถุมงคลชนิดวงกลม หลายท่านคงเคยได้ยิน ชีวิตนี้อยุ่บนวัฏฏสงสาร หรือวงเวียนของชีวิตนั่นเอง อันมี กิเลส กรรม และ วิบาก ซึ่งเป็นเหตุให้ทุกชีวิตต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ร่ำไปไม่รู้จบ

      สำหรับการส่องพระตามรูปทรง รูปลักษณ์ภายนอกนั้น หากท่่านใด แม้จะไม่ต้องเป็นเซียนพระก็ส่องได้ และการส่องประเภทนี้ ถ้าส่องเป็น อาจจะได้ประโยชน์จากการส่องมากกว่าการส่องพระ ที่ส่องแค่องค์พระ ไม่ได้มองถึงปริศนาธรรมก็เป็นได้ และสำหรับผู้ที่ส่องจนเห็นเนื้อแท้ปริศนาธรรม หลักสัจธรรมตามหลักข้างต้นแล้วนำมาปฏิบัติในชีวิต แม้จะไม่ได้รับการเรียกขานว่าเป็น "เซียนชีวิต" จากผู้ใด แต่เชื่อแน่ว่าย่อมได้รับประโยชน์มากกว่าเซียนพระทั่วไป อย่างแน่นอน

...ติดตามอ่าน นิทานธรรมะ ในแบบนิทานสั้นๆ ให้แง่คิดในการดำเนินชีวิต อ่าน นิทาน ธรรมะ คติ สอน ใจ

ในตอนต่อไปกับ ... นิทานธรรมะบล็อก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ธรรมะเรื่องล่าสุด

Recent Posts Widget