แนะนำ! บทความธรรมะอ่านมากที่สุดตอนนี้

ข้อคิดวันออกพรรษา (ปริศนาธรรมะ)

ข้อคิดวันออกพรรษา (ปริศนาธรรมะ)

ข้อคิดวันออกพรรษา (ปริศนาธรรมะ/นิทานธรรมะ) ประจำวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ... วันออกพรรษา คือ วันที่สิ้นสุดการจำพรรษาตลอดระยะเวลา ๓ เดือน ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ตามปฏิทินทางจันทรคติ ในวันดังกล่าวพระสงฆ์จะประกอบพิธีทำสังฆกรรม ซึ่งเรียกว่า ปวารณากรรม คือ การเปิดโอกาสให้ภิกษุด้วยกันว่ากล่าวตักเตือนกันได้ ทั้งนี้เพราะในระหว่างพรรษานั้น พระสงฆ์บางรูปอาจมีข้อบกพร่องที่จำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง การเปิดโอกาสให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนได้ จึงเป็นวิธีที่จะทำให้รู้ถึงข้อบกพร่องของตน ทั้งนี้ผู้ถูกว่ากล่าวตักเตือนก็ไม่ถือเอามาเป็นเรื่องที่จะทำให้แค้นเคืองกันภายหลัง ทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยซึ่งกันและกัน ในการทำปวารณากรรมไปพร้อมกันด้วย ดังนั้น จึงเรียกวันสำคัญวันนี้ว่า "วันมหาปวารณา"


  แม้การปวารณาจะเป็นเรื่องระหว่างพระสงฆ์ด้วยกัน แต่การออกพรรษาก็เป็นวาระสำคัญอีกวาระหนึ่งที่ชาวบ้านจะถือเป็นโอกาสที่จะได้ทำบุญร่วมกัน เพราะในวันรุ่งขึ้น คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ มีประเพณีทำบุญตักบาตร ที่เรียกกันว่า ตักบาตรเทโวโรหนะ สืบเนื่องจากความเชื่อ ตามตำนานที่ว่า วันนี้เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเองค์ได้เสด็จลงจากเทวโลก หลังจากที่ได้เสด็จกลับจากการไปโปรดพระพุทธมารดา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ บางวัดอาจจัดพิธีทำบุญตักบาตรธรรมด แต่บางวัดก็จัดเป็นงานใหญ่โต เสร็จจากการทำบุญตักบาตร พุทธศาสนิกชนจะไปฟังธรรม และรักษาอุโบสถศีล
  สำหรับวันออกพรรษาที่จะถึงนี้ ชาวพุทธควรถือเอาแง่คิดจากการที่พระสงฆ์ทำปวารณากรรม คือ การยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ ในเรื่องที่มีโอกาสได้กระทำพลาดพลั้งลงไป มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท สังคมก็จะมีความเป็นอยู่อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน อันเป็นบ่อเกิดแห่งความสมัครสมานสามัคคี แล้ววันออกพรรษาก็จะไม่เป็นเพียงวันสำคัญที่ผ่านมาแล้วผ่านเลยไปโดยไร้ความสำคัญ

..ติดตามอ่าน นิทานธรรมะ ในแบบนิทานสั้นๆ ให้แง่คิดในการดำเนินชีวิต อ่าน นิทาน ธรรมะ คติ สอน ใจ

ในตอนต่อไปกับ ... นิทานธรรมะบล็อกไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ธรรมะเรื่องล่าสุด

Recent Posts Widget