แนะนำ! บทความธรรมะอ่านมากที่สุดตอนนี้

นิทานธรรมะ เรื่อง คุณสมบัติผู้ดี

ธรรมะคติสอนใจ เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดี

นิทานธรรมะ เรื่อง คุณสมบัติผู้ดี
เหตุจากละคร ไม่ว่าจะเป็นละครก่อนข่าว หรือละครหลังข่าว นิทานธรรมะจึงถือโอกาสนี้ ขออนุญาตนำเสนอและบอกเล่าเรื่อง "คุณสมบัติของผู้ดี" เชื่อว่าคอละคร คงคุ้นหูกันประจำ กับฉากที่ตัวร้ายชอบพูดกับนางเอก ประมาณว่า "ไม่มีคุณสมบัติของผู้ดี" ให้รีบออกไปจากบ้านฉัน หรือ "ไม่รู้สมบัติของผู้ดี" อย่ามาตีตัวเสมอกับฉัน อะไรประมาณนี้ นิทานธรรมะบล็อก จะแนะนำ บอกกล่าวให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านให้ทราบว่า คุณสมบัติของผู้ดี จริงๆ แล้วต้องมีอะไรบ้าง และถ้าถามว่า "ผู้ดีต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?" คำตอบอาจไม่ตรงกัน เช่น บางคนอาจเล็งไปถึงชาติตระกูล บางคนอาจเห็นว่าต้องมีความรู้ดี มีมรรยาทดี เป็นต้น แต่...สำหรับในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึง "คุณสมบัติของคนดี(ผู้ดี)" ที่ครอบคลุมแง่มุมต่าง ๆ ไว้ครบถ้วน ซึ่งเรียกว่า "สัปปุริสธรรม" ๗ ประการ ได้แก่

       ๑. รู้จักเหตุ คือ รู้ว่าเมื่อทำเหตุเช่นนี้ย่อมได้รับผลอย่างนี้ เมื่อเห็นชัดอย่างนั้นแล้ว ก็เว้นเหตุชั่ว ประกอบแต่เหตุที่จะส่งผลดีเท่านั้น

       ๒. รู้จักผล คือ รู้ว่าผลที่ได้รับอย่างนี้มาจากสาเหตุนี้ แล้วยินดีรับผลเท่าที่ประกอบเหตุไว้ หรือเมื่อได้รับผลชั่วก็ไม่โวยวาย เข้าใจในสิ่งที่ผิดพลาดและยินดีที่จะแก้ไข       ๓. รู้จักตน คือ รู้ว่าตนเองเป็นเช่นไร ในด้านฐานะ ความรู้ ความสามารถ หน้าที่การงาน และคุณธรรม เป็นต้น แล้วประพฤติให้เหมาะสมกับภาวะที่เป็นอยู่

       ๔. รู้จักประมาณ คือ รู้จักความพอดี ทั้งความพอดีในการแสวงหา การบริโภคใช้สอย และการดำรงชีวิตด้านอื่น ๆ

       ๕. รู้จักกาล คือ รู้ว่าเวลาไหนต้องทำอะไร แล้วทำให้ถูกเวลา ทำให้ทันเวลา ทำให้คุ้มเวลา เป็นต้น

       ๖. รู้จักชุมชน คือ เข้าใจชุมชนหรือสังคม รวมทั้งมารยาท วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนนั้น ๆ แล้วปฏิบัติหรือปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งที่ดีงามในสังคมนั้น

       ๗. รู้จักบุคคล คือ เข้าใจถึงอัธยาศัยของแต่ละบุคคลว่าผิดถูก ดีเลว หยาบหรือประณีตอย่างไร แล้วเข้าไปสัมพันธ์กับผู้นั้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

       ผู้ใดมีคุณสมบัติทั้ง ๗ ประการนั้น จัดว่าเป็นผู้ดีสมบูรณ์ ไม่ว่าชาติตระกูลจะเป็นอย่างไร ยากจนแค่ไหน หรือหน้าตาอัปลักษณ์เพียงใด แต่ก็จะเป็นที่ต้องการของคนทั้งหลาย เพราะมี "คุณสมบัติของคนดี" หรือ "คุณสมบัติของผู้ดี" อยู่กับตัวนั่นเอง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ธรรมะเรื่องล่าสุด

Recent Posts Widget