แนะนำ! บทความธรรมะอ่านมากที่สุดตอนนี้

"ธรรมะสอนใจ" เรื่อง ปิศาจจำแลง ตอน ปีศาจหรรษา

ธรรมะสอนใจ

"ธรรมะสอนใจ" เรื่อง ปิศาจจำแลง ตอน ปีศาจหรรษา
     การเที่ยวกลางคืนนั้น แม้จะทำให้ชีวิตสนุกสนานและผ่อนคลายตามวิสัยปุถุชน แต่ถ้าเที่ยวจนติดโดยเฉพาะในเวลาและสถานที่ที่ไม่สมควร ก็จะเป็นการก้าวพลาดอีกอย่างหนึ่งของชีวิต เพราะบั่นทอนความมั่นคงใน ๓ ด้านใหญ่ ๆ คือ

        ๑. ด้านครอบครัว ครอบครัวเป็นฐานสำคัญของชีวิต การทิ้งครอบครัวไปในยามดึกดื่นค่ำคืนชื่อว่าตั้งอยู่ในความประมาท อีกประการหนึ่งเป็นการบั่นทอนความรักความผูกพันที่จะพึงมีต่อกัน ทำให้ขาดความอบอุ่นและแตกแยกได้

       ๒. ด้านเศรษฐกิจ ได้ชื่อว่าไม่รักษาทรัพย์สมบัติ เพราะต้องใช้จ่ายหมดเปลืองไปโดยง่าย ความเบิกบานหรรษาที่ได้จากการเที่ยวเตร่ก็เป็นเรื่องชั่วครู่ชั่วยาม เป็นความสุขอำพรางเกิดแล้วก็หายไป แต่เงินที่หมดนั้นหมดจริง หนี้ที่เกิดขึ้นก็เกิดจริง ซึ่งจะต้องตามแก้ด้วยความยากลำบาก


        ๓. ด้านความปลอดภัย ได้ชื่อว่าไม่รักษาตัว เพราะการติดเที่ยวเป็นการเปิดช่องให้อันตรายทั้งหลายเกิดขึ้นได้ง่าย แม้ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยก็ยังเป็นโอกาสให้ถูกหาเรื่องใส่ร้ายได้ง่าย นอกจากนั้น สุขภาพร่างกายก็ทรุดโทรมเสื่อมถอยลงเร็วกว่าปกติ

       โดยทั่วไป ไม่มีใครที่ไม่รักครอบครัว ไม่รักทรัพย์สมบัติ ไม่รักชีวิต แต่ถ้าลุ่มหลงในความสนุกสนานจนลืมตัวก็จะรักษาสิ่งที่รักนี้ไว้ไม่ได้ การหมกมุ่นสนุกสนานด้วยการเที่ยวกลางคืนจึงเป็นทางเสื่อมอีกข้อหนึ่งที่โบราณว่าทำให้ลืมตัวเหมือนผีเข้าสิง ดังนั้น ถ้าจะเที่ยวบ้างก็ต้องเที่ยวอย่างมีสติ คือสนุกอย่างไรก็ต้องคิดถึงบ้าน ต้องประมาณเงินทอง และต้องคุ้มครองตัวเองให้ดี จึงจะปลอดภัยจากอิทธิฤทธิ์ของปีศาจหรรษาได้ ... "ธรรมะสอนใจ" เรื่อง ปิศาจจำแลง ตอน ปีศาจหรรษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ธรรมะเรื่องล่าสุด

Recent Posts Widget