แนะนำ! บทความธรรมะอ่านมากที่สุดตอนนี้

"นิทาน ธรรมะ คติ สอน ใจ เรื่อง สามัคคีธรรมนำสุข"นิทาน ธรรมะ คติ สอน ใจ เรื่อง สามัคคีธรรมนำสุข
โดย นิทานธรรมะบล็อก
     มีเรื่องเล่าในคัมภีร์ว่า  หลังจากถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าสรีระแล้ว เจ้านครน้อยใหญ่รวม ๗ แห่ง ได้พากันส่งคณะทูตมาเพื่อขอแบ่งพระบรมสารีริกธาต พวกเจ้ามัลลกษัตริย์ ซึ่งปกครองเมืองกุสินารา สถานที่ถวายพระเพลิงพระเพลิงพระพุทธสรีระ ไม่ยอมแบ่งให้ ได้ตอบปฏิเสธอย่างแข็งขัน โดยอ้างเหตุผลว่า พระพุทธเจ้านิพพานที่เมืองของตน พระบรมสารีริกธาตุ จึงเป็นสมบัติของเมืองกุสินาราเท่านั้น เมื่อเจ้ามัลลกษัตริย์ไม่ยอมแบ่งให้ เจ้านครทั้ง ๗ แห่ง จึงได้กรีกรีฑาทัพมาเพื่อหวังจะแย่งชิงพระบรมสารีริกธาตุ  ครั้งนั้น ได้มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่า "โทณะ" เป็นคนเฉลียวฉลาดในการเจรจามธุรภาษิต  และเป็นที่เคารพนับถือของบรรดาเจ้านครน้อยใหญ่เหล่านั้น ได้ปราศัยในที่ประชุมในยามหน้าสิ่วหน้าขวาน ความตอนหนึ่งว่า "พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงสรรเสริญขันติธรรม และสามัคคีธรรม แล้วเราทั้งหลายจะมาทะเลาะวิวาท ทำสงครามกัน เพราะพระบรมสารีริกธาตุเป็นเหตุทำไม มาแบ่งกันให้ได้เท่าๆ กัน ดีกว่า พระบรมสารีริกธาตุ จักได้แพร่หลายไปทั่วทุกทิศและเป็นประโยชน์แก่มหาชนทั่วโลก"คำปราศัยของโทณะพราหมณ์ ทำให้เจ้านครเหล่านั้นตกลงกันได้ด้วยเห็นคุณของสามัคคีธรรมและมอบธุระให้ "โทณะพราหมณ์" เป็นผู้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น ๘ ส่วน ส่วนละเท่าๆ กัน แล้วเจ้านครทั้งหมดต่างอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนั้นไปบรรจุไว้ในสถูปที่เมืองของตน การแบ่งพระบรมสารีริกธาตุจึงเสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อย โดยไม่มีใครเสียเลือดเนื้อและชีวิตเลย

  จากเรื่องดังกล่าว ทำให้เห็นว่า "สามัคคี" คือ ความพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้น นำความสงบสุขมาสังคมได้จริง และสามัคคีดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ เพราะทุกผู้ทุกคน รู้จักใช้ขันติ คือ ความอดทนต่อกันนั่นเอง เป็นประการสำคัญ

....ติดตามนิทานธรรมะในแบบนิทานสั้นๆ ให้แง่คิดในการดำเนินชีวิต #นิทาน ธรรมะ คติ สอน ใจ

ในตอนต่อไปกับ ... นิทานธรรมะบล็อก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ธรรมะเรื่องล่าสุด

Recent Posts Widget