แนะนำ! บทความธรรมะอ่านมากที่สุดตอนนี้

ธรรมะกับชีวิต ตอน วัฒนมุข

ธรรมะกับชีวิต 11

ธรรมะกับชีวิต ตอน วัฒนมุข *#$# คำว่า อบายมุข เป็นคำที่คนไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดี อบายมุขนั้น แปลว่า ทางแห่งความเสื่อม เช่น เสื่อมจากทรัพย์ เสื่อมชื่อเสียง เสื่อมสุขภาพ เป็นต้น ทางแห่งความเสื่อมนั้นท่านแนะให้ระวังไว้หลายอย่าง เช่น การเสพสุราและของมึนเมา เที่ยวกลางคืน เที่ยวดูการละเล่น เล่นการพนัน คบคนชั่ว เกียจคร้านการงาน เป็นต้น แต่น้อยคนนักที่จะคุ้นเคยหรือได้ยินคำว่า วัฒนมุข ที่แปลว่า ทางแห่งความเจริญ เช่น เจริญด้วยอายุ เจริญด้วยสันติสุข เจริญด้วยทรัพย์ เจริญด้วยปัญญา เจริญด้วยธรรม เจริญด้วยความสำเร็จ เป็นต้น วัฒนมุขนั้นมี ๖ ประการ คือ

        ๑. อาโรคยะ การดูแลสุขภาพไม่ให้ถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน
        ๒. ศีล การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
        ๓. พุทธานุมัต การยึดถือคนดีเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต
        ๔. สุตะ การศึกษาให้รู้จริง และสามารถปฏิบัติได้จริง
        ๕. ธรรมานุวัติ การประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งดี ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
        ๖. อลีนตา ความขยันหมั่นเพียร ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
        ผู้ที่ดำเนินชีวิตอยู่ในเส้นทางของวัฒนมุข แม้ว่าจะต้องเข้มงวดกวดขันตนเอง และอดทนในการปฏิบัติอยู่บ้าง แต่นั่นเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับความเจริญทั้งหลายที่มักต้องอาศัยความเข้มงวดกวดขัน และความอดทนในการปฏิบัติเป็นพื้นฐานเสมอ ต่างจากความเสื่อมทั้งหลาย ที่มักเกิดขึ้นเพราะปล่อยใจไปตามความสะดวกสบายเฉพาะหน้าเป็นที่ตั้ง

       วัฒนมุข จึงจัดเป็นคุณธรรมที่ทุกคนควรมีและยึดถือปฏิบัติ ส่วนอบายมุขเป็นโทษที่ทุกคนควรรู้และละเว้นโดยเด็ดขาด หากทำได้เช่นนี้ ชีวิตจะพ้นจากความเสื่อมและจะเจริญก้าวหน้าได้โดยแน่นอน ... ธรรมะกับชีวิต ตอน วัฒนมุข

อ่านธรรมะ #ธรรมะกับชีวิต เรื่องอื่นๆ ได้ที่ "ธรรมะกับชีวิต"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ธรรมะเรื่องล่าสุด

Recent Posts Widget